Nedan finner du våra seminarier under Almedalsveckan

 

 

 

                    KULTUR FÖR ALLA

 

 

Upphovsrätt behövs för kulturens fortlevnad, för fri debatt och opinionsbildning, för utbildning och journalistik, för ett demokratiskt samhälle.

I Sverige har upphovsrätten haft denna roll i 200 år. Den är fortsatt nödvändig, även i nya former för ny teknik.

 

Alla kulturverksamma, med den enskilde upphovsmannen i fokus, ska kunna verka och försörja sig på sina yrken. Yttrandefrihet krävs för att möjliggöra fritt kreativt kulturskapande. Den kulturella mångfalden hotas om det inte finns en upphovsrätt som möjliggör försörjning för de som skapar, producerar och distribuerar kultur.

 

En rik amatörkultur behövs som grogrund för kulturens utveckling – men denna kräver också möjligheter för duktiga amatörer att utvecklas till professionella kulturutövare som kan försörja sig.

 

En rik KULTUR FÖR ALLA kräver en upphovsrätt som fungerar även i framtiden!

 

KULTUR FÖR ALLA – en gemensam paroll för 13 upphovsrättsorganisationer (såväl upphovsmän som producenter/förlag/distributörer) under politikerveckan i Almedalen/Visby

 

Administration av Litterära rättigheter I Sverige (ALIS) - Bildleverantörernas Förening (BLF) - Dataspelsbranschen - Filmfolket - IFPI Svenska Gruppen - Scandinavian On Line Video - Svenska Förläggareföreningen - Svenska Journalistförbundet - Svenska Läromedel - Svenska Musikförläggareföreningen - Svenska Artisters och Musikers Intresseorganisation (SAMI) - Sveriges Läromedelsförfattares Förbund (SLFF) - Sveriges Videodistributörers Förening

 

 

 

 

 

 

Se livesändning här

 

<