Upphovsrätten 200 år - Varför är upphovsrätten viktig för skolbarn och studenter?

 

Datum: Onsdag 7/7

Tid: 14:00 - 15:30

Plats: Borgen, Hästgatan 24

 

 

Sammanfattning

En bra skola kräver bra läromedel, till vilket behövs bra författare och förlag. Vid illegal kopiering eller fildelning i stor skala uteblir rimlig ersättning och många författare och förlag försvinner. Utan fungerande upphovsrätt – skriver och publicerar någon morgondagens läromedel?

Beskrivning

Skolan och högskolan är viktiga kulturbärare. De ska överföra samhällets samlade kunskaper till nya generationer av skolbarn och studenter. Läromedel i olika former är nödvändiga redskap i den processen. Att författa eller att ge ut läromedel och kurslitteratur med hög pedagogisk och innehållslig kvalitet kräver ett avancerat professionellt arbete. ”Professionell” innebär att man ska kunna försörja sig på detta. Om läromedel kopieras eller fildelas i stor skala avstår många från att författa läromedel när de ser hur lite det ger – det är redan idag svårt med tillväxten av nya yngre författare. Och förlag slås ut från marknaden. Utan en fungerande upphovsrätt – kommer någon att skriva morgondagens läromedel eller kurslitteratur? Finns någon som ger ut dem? Om nätkulturens amatörism slår igenom även här, på vilken nivå hamnar då ”kunskap i skolan”?

Medverkande

Ann-Charlotte Eriksson, 1:e vice ordförande i Lärarförbundet, Anders Almgren, 1:e vice ordf från Lärarnas Riksförbund, Sune Jonasson ordförande i lärarutbildarna i Sveriges Universitetslärarförbund, Jöran Enqvist ordförande i Sveriges Läromedelsförfattares Förbund samt Rickard Vinde direktör i Svenska Läromedel.

 

Moderator: Bengt Westerberg 

 

 

Kontaktpersoner

Jöran Enqvist, Förbundsordförande, SLFF Sveriges Läromedelsförfattares Förbund,

0734-40 60 85, joran.enqvist@slff.se

 

Marianne Djudic, Projektledare, Taste PR AB, 0707-95 29 56, marianne.djudic@tastepr.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla våra seminarier direktsänds här!

 

Vi finns på plats den 6 & 7 juli