Upphovsrätten 200 år - Kultur på nätet, alla vill ha det men vem ska betala?

 

Datum: Tisdag 6/7

Tid: 14:00 - 15:30

Plats: Borgen, Hästgatan 24

 

 

Sammanfattning

200 år av upphovsrätt har resulterat i en flodvåg av kultur i olika former. Internet och dess möjligheter till distribution har lett till att vissa menar att den ekonomiska upphovsrätten helt eller delvis kan tas bort. Hur ska morgondagens upphovsrätt se ut för att kulturen ska blomstra 200 år till?

Beskrivning

I kunskapssamhället Sverige arbetar mängder med duktiga och kreativa människor med att skapa filmer, musik, datorspel, böcker, författa artiklar och så vidare. Detta skapar glädje, arbetstillfällen och intäkter för enskilda och samhället. Grunden för dessa branscher är en klar och tydlig upphovsrätt som fungerar i praktiken. Denna upphovsrätt har vuxit fram under 200 år där lagstiftaren har arbetet för att balansera olika intressen mot varandra. Upphovsrätten i kombination med effektivare kopierings och distributionsmöjligheter har skapat ett ständigt ökande flöde av kultur på alla fronter. Under senare tid har dock tekniken använts som argument emot upphovsrätten. Piratrörelsen har vuxit fram under slagord som ”Information vill vara fri” men under senare år glidit över till linjen att upphovsrätten inte går att upprätthålla på nätet av integritetsskäl. Hur förhåller sig de politiska partierna till detta? Ska vi ha speciella regler på nätet och vilka visioner har de om upphovsrätten?

Medverkande

Sara Lindbäck, Antipiratbyrån

Henrik von Sydow, Moderaterna

Johan Linander, Centerpartiet

Eva-Lena Jansson, Socialdemokraterna

Alice Åström, Vänsterpartiet

Carina Rydberg, författare

Martin Rolinski, sångare i BWO men också utvecklare av teknik och affärsmodeller för nätet.

Moderator: Erik Blix

Kontaktpersoner

Kristina Ahlinder, VD, Svenska Förläggare,

070-769 84 45, kristina.ahlinder@forlaggare.se

 

Marianne Djudic, Projektledare, Taste PR AB, 0707-95 29 56, marianne.djudic@tastepr.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla våra seminarier direktsänds här!

 

Vi finns på plats den 6 & 7 juli